Tóm tắt

Phạm vi đánh giá kỳ thứ 3 bao gồm: chất lượng chăm sóc khách hàng, tình hình trượt giá và tốc độ mở và đóng lệnh giai đoạn giao dịch hàng ngày và non-farm, khảo sát các lệnh chốt lời và dừng lỗ trong thời gian giao dịch hàng ngày và non-farm, tình hình biến động spread trước và sau khi công bố bảng tin non-farm, thái độ giải quyết khiếu nại.

Các sàn giao dịch chủ yếu trong kỳ khảo sát này lên đến 26 sàn, tổng số lệnh là 566.

Về độ trượt giá, tổng cộng có 619 lần trượt giá trong 26 sàn mở và đóng lệnh, trong đó bao gồm 356 lần trượt giá lời, 263 lần trượt giá lỗ và độ trượt lớn nhất là +66.2, đại đa số số lần trượt giá lời nhiều hơn số lần trượt giá lỗ. Ngoài ra, về việc chốt lời và dừng lỗ trong khoảng thời gian giao dịch hàng ngày và non-farm, tổng cộng có 56 lần trượt giá, trong đó số lần trượt giá lời là 33, số lần trượt giá lỗ là 23.

Về mặt chênh lệch phi nông nghiệp, hầu hết các nền tảng đều có sự thu hẹp tạm thời. Trong số đó, chênh lệch FXPRO, Đô thị thị trường, DK Trade và FXTM có phạm vi chênh lệch nhỏ hơn và các siêu thị là một mức chênh lệch cố định.

Về mặt biến động spread trong khoảng thời gian non-farm, đa số các sàn giao dịch đều xuất hiện tình trạng spread bị thu nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn, trong đó, độ chênh lệch phạm vi biến động của FXPRO, Admiral Markets, DK Trade và FXTM là nhỏ nhất, easyMarkets ổn định .

Về mặt trả lời khách hàng: hầu hết dịch vụ khách hàng của các sàn đều trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời và chi tiết.

Về khiếu nại: các sàn giao dịch nhận được khiếu nại của khách hàng trong tháng này là: Windsor Windsor, Doo Prime, Anzo Capital, EightCap Australia, HXFX GLOBAL, FXTM, FXPRO, LCG, XM, HYCM Societe Generale Investment, FXCM FXCM, EasyMmarket, WeTrade, IC Market, Chứng khoán ACY, đại đa số các sàn giao dịch đối với việc xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề cho khách hàng đều kịp thời và nhanh chóng.