Tóm tắt

Phạm vi khảo sát đánh giá kỳ thứ 2 bao gồm chất lượng phục vụ khách hàng, tình trạng trượt giá và tốc độ đóng mở lệnh trong các giai đoạn giao dịch hàng ngày và non-farm, kiểm tra các lệnh chốt lời và dừng lỗ trong các giai đoạn hàng ngày và non-farm, tình trạng biến động spread trước và sau khi công bố số liệu non-farm, thái độ đối với việc xử lý khiếu nại.

Các sàn giao dịch chủ yếu trong kỳ khảo sát này lên đến 25 sàn, tổng số lệnh là 548.

Về độ trượt giá, trong 25 sàn mở và đóng lệnh có 319 lần trượt giá, trong đó số lượng trượt giá lời là 177 lần, trượt giá lỗ là 142 lần, trượt giá lớn nhất là -6.8. Đại đa số số lần trượt giá lời nhiều hơn số lần trượt giá lỗ, ngoài ra về việc chốt lời và chốt lỗ trong khoảng thời gian giao dịch hằng ngày và non-farm, tổng cộng xuất hiện 33 lần trượt giá, trong đó số lần trượt giá lời là 25, số lần trượt giá lỗ là 8. Đa phần số lần trượt giá lời nhiều hơn số lần trượt giá lỗ.

Về mặt biến động spread trong khoảng thời gian non-farm thậm chí trong một vài sàn giao dịch có xuất hiện tình trạng spread bị thu nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong đó, độ chênh lệch phạm vi biến động của ActivTrades, và sàn LiteForex là nhỏ nhất.

Về mặt trả lời khách hàng: tham gia trong cuộc khảo sát các sàn giao dịch, đa số việc trả lời của các sàn rất chi tiết, cẩn thận và kịp thời

Về khiếu nại: sàn giao dịch nhận được khiếu nại từ khách hàng trong tháng này: Chứng khoán ACY, anzo capital, Doo Prime, EightCap, FXCM, FXTM, HFGFX, IC Markets, Swissquote, XM, đại đa số các nền tảng giao dịch đối với việc xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề cho khách hàng đều nhanh chóng và kịp thời.